КЛЕР Бујановац

Последња измена: 22.03.2010

Канцеларија за локални економски развој Општине Бујановац, отворена је 13. новембра 2008.године, на основу потписаног споразума између локалне самоуправе и Америчке агенција за међународни развој ( УСАИД).Отварање Канцеларије је подржано и од стране Координационог тела за општине Бујановац, Прешево и Медвеђу, сврха споразума и оно што је веома битно за нас је, да ће сваки пројекат који буде предложен одавде, бити подржан од стране свих релевантних фактора.
У овом програму су 32 општине и града у Републици Србији, а организациони модел Канцеларије за локални економски развој је развила и усвојила Стална конференција градова и општина

Руководилац Канцеларије за ЛЕР Опстине Бујановац је Енис Салиху


сарадници:

Фазила Аземовић - самостални стручни сарадник на пословима локалног економског развоја

Сали Салихи - Струцни Сарадник на пословима локалног економског развоја

Основне активности Канцеларије су :

1. Креирање амбијента за инвестиције
2. Планирање и припрема предлога пројеката за финансирање
3. Реализација пројеката финансираних из различитих фондова
4. Маркетинг и промоција општине као места повољног за улагање
5. Стварање међусекторских партнерстава
6. Борба против дугорочне незапослености
7. Израда вишегодишњих планова капиталних инвестиција
8. Урбанистичко планирање и управљање

Поштујући стратешеке циљеве, дефинисане да спрече заостајање економског развоја на овом подручју, Општина Бујановац је приоритетно кренула са активностима у виду озбиљне анализе постојећих локалних структура и капацитета, као основа за доношење одлуке о одабиру најквалитетнијих и најпотребнијих пројеката.

Наша мисија:

Мисија Канцеларије за ЛЕР је да буде одговорна за привлачење нових инвестиција у општину Бујановац, за промоцију и ширење постојеће индустрије, за пружање подршке развоју
малог и мањинског предузетништва као и за креирање нових радних места и унапређење постојећих пословних могућности за све грађане у општини Бујановац.

Наше вредности се базирају на тимском раду, иновацији и партнерству.
 

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj