Инфраструктура

Последња измена: 22.03.2010

- Паневропски Коридор 10, на правцу Београд – Нис – Скопље
- 365 км категорисаних путева
          - 32 км магистралних
          - 67 км регионални
          - 266 км локалних
- Топлификацијом обухвацено градско језгро са индуструјским
објектима и део Бујановацке Бање
- Покривеност крупном енергетском инфраструктуром високог и
средњег напонског нивоа
- Водоводни системи покривају 80 % територије опстине

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj