Канцеларија за ЛЕР

Конвертор валута

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac BudzetTaksesms%20parkingu


 

Активности

Последња измена: 07.07.2013

Основне активности канцеларије за локални економски развој:

- Маркетинг и промоција општине Бујановац као места поволјног за инвестиранје

- Креиранје амбијента за инвестиције

- Борба против дугорочне незапослености

- Планиранје и припрема предлога пројеката за финансиранје

- Реализација пројеката финансираних из различитих фондова

- Стваранје медјусекторских партнерстава

- Привлаценје инвестиције

- Рурални развој

- Развој туризма

- Конкурентност и иновације

- Јавно - приватно партнерство

 

 

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj